Moet u software voor werknemersmonitoring kopen?

Software voor het monitoren van medewerkers, zoals Wolfeye, is in populariteit toegenomen als gevolg van de toename van het aantal thuiswerkende medewerkers de afgelopen jaren. Veel bedrijven gebruiken het als een manier om de productiviteit en andere statistieken bij te houden voor zowel medewerkers op kantoor als externe medewerkers. Als u een leidinggevende functie bekleedt bij een bedrijf, moet u dan software voor werknemersmonitoring aanschaffen?

Het aanschaffen van software voor personeelsmonitoring zoals Wolfeye is een goede investering, omdat u hiermee onder andere kunt zien hoe werknemers hun tijd besteden, strategieën voor workflowverbetering kunt ontwikkelen en belangrijke bedrijfsinformatie kunt beschermen.

Het is altijd het beste om software voor werknemersmonitoring te onderzoeken om te zien wat het beste bij de behoeften van uw organisatie past. Blijf dus lezen om meer te weten te komen over de voordelen die deze software kan bieden, en de mogelijke nadelen ervan.

Is het kopen van software voor werknemersmonitoring een goed idee?

Software voor werknemersmonitoring is een waardevolle investering, ongeacht de branche en bedrijfsgrootte. In dit gedeelte wordt uitgelegd waarom dat het geval is en kunt u een weloverwogen aankoopbeslissing nemen.

Redenen om software voor werknemersmonitoring aan te schaffen

Als u overweegt software voor personeelsmonitoring zoals Wolfeye aan te schaffen, vraagt ​​u zich waarschijnlijk af welke voordelen dit voor uw organisatie zal hebben. Dit zijn enkele van de beste redenen om software voor werknemersmonitoring te kopen.

 

Realtime volgen van werknemersactiviteit

Met software voor medewerkersmonitoring kunt u op elk moment zien wat uw medewerkers doen. U kunt zien welke software ze gebruiken, welke vergaderingen ze hebben bijgewoond, hoeveel tijd ze inactief zijn en nog veel meer.

Het gebruik van software als Wolfeye elimineert de drang tot micromanagement, omdat je op afstand via de computer kunt zien waar iedereen aan werkt. Het is een goed idee om koste wat het kost micromanagement te vermijden, omdat dit stress bij het personeel veroorzaakt, het vertrouwen schaadt, het verloop verhoogt en de productiviteit verlaagt.

Als u ziet hoe uw medewerkers hun tijd besteden, kunt u manieren bedenken om de workflow te verbeteren. Als u bijvoorbeeld merkt dat ze meer persoonlijke tijd in beslag nemen dan verwacht, kunt u een manier bedenken om dit aan te pakken die zowel het individu als de organisatie ten goede komt.

 

Helpt bij het plannen van projecten en effectieve toewijzing van middelen

Elk project heeft een gedegen planning en organisatie nodig om een ​​succes te worden. De gegevens van software voor werknemersmonitoring kunnen worden gebruikt om het leiderschap te helpen bij het selecteren van de beste teamleden om leiding te geven aan het project en eraan te werken op basis van hun statistieken. Hoe beter geïnformeerde keuzes u maakt, hoe beter het projectresultaat.

Als het project eenmaal onderweg is, kan de software ook de voortgang ervan bijhouden. Dit zal werknemers helpen deadlines te halen en prioriteiten te stellen in hun werk. Monitoringsoftware zoals Wolfeye kan ook helpen bij het toewijzen van middelen aan het project door hiaten in het project te identificeren die een medewerker nodig heeft.

Toewijzing van middelen is de actie of het proces waarbij bedrijfsmiddelen aan een project worden toegewezen, zodat het kan worden gestart en/of voltooid. Gemeenschappelijke hulpbronnen zijn onder meer werknemers, tijd, geld, materialen en software. Het is een belangrijke vaardigheid omdat onnauwkeurig of oneigenlijk gebruik van middelen leidt tot omzetverlies, projectvertragingen en een verminderd moreel van de medewerkers.

Door middelen op de juiste manier te gebruiken, voorkom je dat werknemers een burn-out ervaren. Het maakt een project ook kosteneffectief, vermijdt de verspilling van inherent eindige hulpbronnen en zorgt ervoor dat het project zo efficiënt mogelijk wordt voltooid.

 

Maakt datagestuurde en op onderzoek gebaseerde besluitvorming mogelijk

Op data en onderzoek gebaseerde beslissingen zijn gezonder en zullen uiteindelijk betere resultaten opleveren voor individuele werknemers en de organisatie. Omdat Wolfeye medewerkers in de gaten houdt, kan elke beslissing die u neemt met betrekking tot de organisatie worden ondersteund door de bijgehouden gegevens.

Als u de software bijvoorbeeld gebruikt om de aanwezigheid te monitoren en merkt dat werknemers tekortschieten, kunt u de slechte aanwezigheidsgegevens gebruiken om te beslissen of zij een waarschuwing of andere discipline nodig hebben. De gegevens kunnen ook de noodzaak van herzieningen van het aanwezigheidsbeleid aangeven.

Het gebruik van data om beslissingen te nemen bespaart middelen en vergroot het proactief oplossen van problemen en het ontwikkelen van ideeën. Dit komt omdat de gegevens die werknemersmonitoringsoftware verzamelt, u zullen helpen gedragspatronen snel te identificeren en aan te pakken zodra ze zich voordoen.

 

Creëert een vertrouwensomgeving

Vertrouwen is een fundamenteel onderdeel van duurzame relaties op de werkvloer of anderszins. Transparantie gedurende de hele werkrelatie zorgt voor eerlijkheid en succesvolle afronding van projecten en taken. Software voor werknemersmonitoring, zoals Wolfeye, schept vertrouwen omdat werknemersgegevens in realtime worden vastgelegd.

Als gevolg hiervan hoeft het leiderschap niet te raden of blind te vertrouwen op het team; ze kunnen het bewijs zien dat er dagelijks werk wordt verricht. Het is belangrijk om je team te vertrouwen, omdat ze zich verslagen zullen voelen als ze het gevoel hebben dat hun leider altijd over hun schouder meekijkt.

Vertrouwen is tweerichtingsverkeer, dus teamleden moeten ook hun leider vertrouwen. Door eerlijk te zijn over het monitoren van processen en het gebruik van verzamelde gegevens, kunnen medewerkers zien dat monitoren in het belang van de organisatie is en geen excuus is om te spioneren.

 

Houdt medewerkers verantwoordelijk

Als werknemers zich bewust zijn van de monitoringpraktijken, is de kans groter dat ze zich aan hun taak blijven houden. Bovendien zullen de verzamelde gegevens hen verantwoordelijk houden als een taak niet op tijd of onjuist wordt voltooid. Het afleggen van verantwoording is een andere actie die het vertrouwen in de organisatie opbouwt. Wolfeye kan de aanwezigheid, naleving van belangrijke prestatie-indicatoren en meer volgen.

Omdat werknemers verantwoordelijk worden gehouden voor hun fouten met Wolfeye-gegevens, is de kans kleiner dat ze dezelfde fouten twee keer maken. Dit bespaart de organisatie tijd die zou worden gebruikt voor het herhaaldelijk opleiden van medewerkers en stelt hen in staat zich opnieuw op andere zaken te richten.

 

Levert een hoger rendement op uw investering (ROI) op

Alles, van het kiezen van werknemers tot het verkrijgen van steun van belanghebbenden, is een bedrijfsinvestering. Het monitoren van medewerkers met behulp van Wolfeye zal de prestaties verbeteren en tastbare resultaten opleveren. Hoe meer bewijs van succes u kunt leveren, des te bereidwilliger zullen investeerders zijn om uw bedrijf te blijven steunen.

Leiders zullen ook een boost aan zelfvertrouwen krijgen omdat ze zullen zien dat ze solide wervingskeuzes hebben gemaakt op basis van belangrijke prestatie-indicatoren. Ze zullen hun middelen blijven investeren in degenen die goed presteren. Het bedrijf zal daardoor blijven slagen.

Beschermt gevoelige en vertrouwelijke bedrijfsgegevens

Monitoringsoftware is er niet alleen voor werknemers, het beschermt ook bedrijfsgegevens. Software zoals firewalls, authenticatieprogramma’s en eenmalige aanmelding voorkomen dat cybercriminelen en hackers toegang krijgen tot bedrijfseigen informatie. Datalekken komen voor in elke branche, bij bedrijven van elke omvang.

Software voor bedreigingsdetectie laat de IT-afdeling en/of het management weten of een datalek dreigend of mogelijk is. Dit helpt voorkomen dat inbreuken plaatsvinden. Een onderzoek uitgevoerd door Verizon concludeerde dat maar liefst 82% van de gegevenscompromis het gevolg is van menselijke fouten.

Zoals hierboven vermeld, helpt software voor het monitoren van medewerkers, zoals Wolfeye, om fouten van het personeel tot een minimum te beperken. Het speelt dus een indirecte rol bij het beschermen van gegevens.

Valkuilen van software voor werknemersmonitoring

Zoals de meeste dingen in het leven heeft software voor werknemersmonitoring ondanks de vele voordelen een aantal negatieve aspecten. Laten we eens kijken naar enkele manieren waarop monitoringsoftware ontbreekt.

 

Hoge installatiekosten

Net als andere bedrijfssoftware is software voor het monitoren van medewerkers een kostbare investering. Bedrijven moeten niet alleen de software zelf betalen voor zoveel werknemers als nodig is, maar ook voor de arbeid en tijd die nodig is om de software te installeren en in goede staat te houden.

Er zijn zoveel opties voor welke software kan worden gevolgd, dat het energie en nadenken kost om te beslissen welke functies het meest effectief zijn voor uw organisatie.

 

Ethische en juridische complicaties

Veel mensen beschouwen software voor het monitoren van werknemers als een schending van de ethiek op de werkplek. De reden hiervoor is dat het gebruik van monitoringsoftware kan worden aangemerkt als een inbreuk op de privacy. Om te voorkomen dat werknemers zich geschonden voelen, moet u een grondig toezichtsbeleid voeren en zich onthouden van toezicht in privéruimtes zoals badkamers.

Wees altijd eerlijk en maak controleprocedures bekend, zodat werknemers niet verrast of overrompeld worden. Als u medewerkers in het geheim in de gaten houdt, zal dit het moreel en het vertrouwen binnen het team negatief beïnvloeden.

Er zijn ook juridische risico’s verbonden aan de software. Bedrijven moeten zich houden aan zowel federale monitoringwetten als die van individuele staten. Het niet naleven van de regels of het bewust overmatig monitoren van werknemers zal leiden tot juridische problemen en een negatieve invloed hebben op de reputatie van het bedrijf.

 

Verminderde innovatie en het nemen van risico’s

Als medewerkers weten dat hun werk de hele dag door wordt beoordeeld, zullen ze bang zijn om hun creativiteit te gebruiken en met ideeën te komen waar het bedrijf baat bij heeft. Zij zullen zich onder druk gezet voelen om zich aan de norm en standaardprocedures te houden, aangezien monitoring standaardisatie noodzakelijk maakt

Een bedrijf dat er niet in slaagt te innoveren, zal niet concurrerend zijn op de markt en uiteindelijk failliet gaan. De meest succesvolle bedrijven volgen trends en evolueren op basis van de behoeften van consumenten

Hoewel software voor werknemersmonitoring een aantal negatieve connotaties heeft, is het duidelijk dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. Als je Wolfeye hebt willen uitproberen en daartoe de middelen hebt, is er geen beter moment dan nu.

Hoe u kunt beslissen of software voor werknemersmonitoring geschikt voor u is

Nadat u de redenen heeft gezien waarom software voor het monitoren van werknemers, zoals Wolfeye, nuttig is, en ook enkele manieren waarop het tekort schiet, vraagt ​​u zich misschien af ​​of dit de juiste keuze is voor uw organisatie. Hier zijn enkele factoren waarmee u rekening moet houden om u te helpen bij het nemen van die beslissing.

 

De doelen die uw bedrijf wil bereiken

Als u ernaar streeft de bedrijfsresultaten en de kwaliteit van uw goederen en/of diensten te verbeteren, is het de moeite waard om de aanschaf van software voor werknemersmonitoring te overwegen. Dit komt omdat het werknemers helpt gefocust te blijven op toegewezen taken en de productiviteit te verbeteren.

Als u deze doelen niet heeft, of doelen die niet zullen profiteren van de implementatie van deze software, dan is het het beste om het geld van uw bedrijf in andere dingen te steken

 

De hoeveelheid geld die uw bedrijf opzij kan zetten voor software

Zoals hierboven vermeld, brengt software voor werknemersmonitoring aanzienlijke kosten met zich mee. Bovendien worden de softwarepakketten doorgaans per gebruiker per maand geprijsd. Hoe groter uw bedrijf is, hoe hoger de kosten zullen zijn.

Voordat u de beschikbare soorten software en functies onderzoekt, moet u bepalen of uw bedrijf over de financiële middelen beschikt om deze aan te schaffen en te onderhouden. Anders is het zonde voor alle betrokkenen.

 

Het soort software dat u zoekt

Nadat u de bedrijfsdoelen en het softwarebudget hebt overwogen, wilt u op onderzoek gaan om software te vinden die u kan helpen deze doelen te bereiken. Software voor het monitoren van medewerkers is niet beperkt tot desktop- en laptopcomputers. Het kan ook zijn:

  • GPS-volgsystemen
  • CCTV
  • Werkgever heeft telefoons uitgegeven
  • Beveiligingscamera’s
  • E-mail volgen

Het selecteren van de software die het beste bij de behoeften van het bedrijf past, is het halve werk van het monitoren van medewerkers. Er zijn zoveel soorten en modellen software op de markt beschikbaar om aan de toegenomen vraag te voldoen. Enkele veel voorkomende functies waar werkgevers naar op zoek zijn, zijn onder meer keylogging en het volgen van algemene activiteiten, inclusief gebruikte apps en bijgewoonde vergaderingen

 

De soorten teams die u heeft en de mensen daarin

Als uw bedrijf klein is en alle medewerkers op één kantoor zitten, dan heeft u waarschijnlijk geen baat bij de aanschaf van software omdat de monitoring handmatig door de leiding kan worden gedaan. De kosten van de software zullen groter zijn dan de mogelijke voordelen. Als uw bedrijf echter een grote hybride en/of remote divisie heeft, is het de moeite waard om hiernaar te kijken.

Overweeg ook of de werknemers die u heeft zich snel kunnen aanpassen aan nieuwe technologie en werkprocessen. Als ze goed overweg kunnen met nieuwe manieren van werken, zal het productiviteitsverlies tijdens de software-installatie en training klein zijn. Als ze doorgaans resistent zijn tegen technologie, zal installatie geen slimme zet zijn.

Dit komt omdat u aanzienlijke financiële middelen en tijd verspilt met het onderwijzen van werknemers die misschien niet proberen de software te gebruiken en te zien wat deze voor hen kan doen.

Conclusie

U moet software voor het monitoren van werknemers, zoals Wolfeye, aanschaffen omdat deze veel voordelen biedt, waaronder maar niet beperkt tot het verantwoordelijk houden van werknemers, het beschermen van eigendoms- en vertrouwelijke informatie en het helpen bij de projectplanning. Zoals veel dingen heeft de software enkele nadelen, maar de voordelen wegen zwaarder. Houd bij het beslissen of de software de moeite waard is rekening met het bedrijfsbudget, de soorten software en de teamleden.

Bronnen

Lidwoord.

Moet u software voor werknemersmonitoring kopen?

Moet u software voor werknemersmonitoring kopen? Software voor het monitoren van medewerkers, zoals Wolfeye, is in populariteit toegenomen als gevolg van de toename van het aantal thuiswerkende medewerkers de afgelopen jaren. Veel bedrijven gebruiken het als een manier om de productiviteit en andere statistieken bij te houden voor zowel medewerkers op …

Waarom monitoren bedrijven de e-mails van werknemers?

Waarom monitoren bedrijven de e-mails van werknemers? Bent u een werkgever en heeft u het gevoel dat uw personeel verslapt? Gelukkig kan het Wolfeye remote screen u en uw bedrijf helpen.Door de e-mails van uw werknemers te monitoren, kunt u geld besparen en de productiviteit verbeteren. Eerlijk zijn tegen uw werknemers en …

7 redenen om werknemers te monitoren

7 redenen om werknemers te monitoren Het monitoren van medewerkers is gebruikelijker geworden sinds de pandemie van het coronavirus, toen iedereen vanuit huis werkte. De vraag is sterk gebleven, ook al zijn mensen weer op kantoor. Het aantal zoekopdrachten naar software voor het monitoren van werknemers, zoals Wolfeye, is sinds de lockdown …

Hoe erachter te komen of uw werknemer elders werkt

Hoe erachter te komen of uw werknemer elders werkt Er zijn veel redenen waarom een ​​werkgever zou willen kijken of zijn werknemer elders aan het werk is. Of het nu gaat om gemiste vergaderingen of ondermaats werk, er kunnen veel aanwijzingen zijn dat een werknemer probeert zijn werk te verdubbelen – …

Kunnen werkgevers oproepen van teams volgen?

Kunnen werkgevers oproepen van teams volgen? Wanneer u voor een bedrijf werkt, zult u zich zorgen maken over de privacy van uw activiteiten, of de organisatie nu groot of klein is. Oproepen op Microsoft Teams maken een groot deel uit van de gemiddelde werkdag en hoe collega’s samenwerken en met elkaar …

Hoe te weten of uw werknemers voor iemand anders werken

Hoe te weten of uw werknemers voor iemand anders werken De opkomst van werken op afstand bracht verschillende voordelen met zich mee voor bedrijven en werknemers. Door het gebrek aan monitoring konden werknemers echter ook voor iemand anders werken, wat hun productiviteit aanzienlijk kan beïnvloeden. Hoe kom je er dan achter of …

Hoe weet u of uw externe medewerkers echt aan het werk zijn?

Hoe weet u of uw externe medewerkers echt aan het werk zijn? U kunt externe werknemers en hun activiteiten tijdens werkuren op verschillende manieren volgen om maximale productiviteit te garanderen, bijvoorbeeld of uw werknemers hun werkapparaten al dan niet voor persoonlijk gebruik gebruiken . Maar hoe weet u of uw externe medewerkers echt aan het …

Hoe u werknemers kunt controleren die vanuit huis werken

Hoe u werknemers kunt controleren die vanuit huis werken Het monitoren van werknemers die vanuit huis werken is een geweldige manier om kwaliteits- en productiviteitsdoelen te bereiken en uw externe personeel te motiveren om op schema te blijven. Maar met zoveel ethische en juridische kwesties rond het monitoren van werknemers, kan …

Hoe u de computerschermen van uw studenten kunt bewaken

Hoe u de computerschermen van uw studenten kunt bewaken Focus is een enorme uitdaging voor studenten die online lessen volgen. Ze hebben toegang tot verschillende programma’s en websites en hebben zelden een volwassene die over hen waakt. Er zijn echter een paar dingen die u kunt doen om de computerschermen van uw …

Hoe u kunt zien wat uw kind op zijn computer downloadt

Hoe u kunt zien wat uw kind op zijn computer downloadt In deze tijd van gemakkelijke toegang tot technologie en gemakkelijke downloads, kan het verontrustend zijn om te denken dat uw kind ongepaste afbeeldingen of virussen kan downloaden die hun computers kunnen overnemen. Je kunt toch niet altijd over hun schouders …

Wolfeye Remote Screen (NL)

WOLFEYE REMOTE SCREEN Bewaak alles wat er op de pc gebeurt. Tutorial Gratis download* $97 (licentie voor 12 maanden voor 1 pc)** *3-daagse proefversie. Zip-bestand wachtwoord: wolfeye**60 dagen geld-terug-garantie.Ondersteunt Windows 11, 10, 8, 7, Vista en XPGebruiksvoorwaarden:Gebruik van deze software op illegale wijze of voor illegale doeleinden is niet toegestaan …

Software voor het monitoren van werknemers

Beheers de productiviteit in uw bedrijf Software om op afstand het pc-scherm van uw medewerkers te monitoren. Tutorial Gratis download* $97 (licentie voor 12 maanden voor 1 pc)** *3-daagse proefversie. Zip-bestand wachtwoord: wolfeye**60 dagen geld-terug-garantieOndersteunt Windows 11, 10, 8, 7, Vista en XPGebruiksvoorwaarden:Gebruik van deze software op illegale wijze of …