Mag een werkgever uw persoonlijke apparaten controleren?

Er zijn veel manieren waarop we communiceren en toegang krijgen tot informatie. Nu smartphones en andere persoonlijke apparaten in bedrijven groeien, rijst de vraag hoeveel uw werkgever kan controleren.

Werkgevers kunnen uw persoonlijke apparaten monitoren als u ze voor uw werk gebruikt en gaan akkoord met een contract dat monitoring toestaat. Bedrijven kunnen uw telefoon, tablet, laptop of elk ander apparaat dat u gebruikt voor werkgerelateerde doeleinden monitoren, en de meeste doen precies dat.

In dit artikel wordt besproken of het oké is voor werkgevers om uw persoonlijke apparaten te monitoren met behulp van bijvoorbeeld computerbewakingssoftware zoals Wolfeye . Laten we erop ingaan!

Waarom werkgevers uw persoonlijke apparaten kunnen controleren

Er zijn veel redenen waarom uw werkgever uw persoonlijke apparaten wil controleren, vooral als u ze voor uw werk gebruikt.

 

Voorkom de verspreiding van vertrouwelijke informatie

Ongeacht uw functietitel, u komt waarschijnlijk vertrouwelijke bedrijfsinformatie tegen wanneer u werkgerelateerde programma’s opent. Zelfs dingen die in een zakelijke e-mail worden gedeeld, kunnen zeer vertrouwelijk zijn en kunnen schade toebrengen aan het bedrijf of klanten als u ze buiten het bedrijf deelt.

Dit betekent dat bedrijven die hun werknemers toegang geven tot vertrouwelijke informatie een manier nodig hebben om te garanderen dat werknemers die informatie naar niemand sturen. Dit is gemakkelijker te doen binnen de computers en apparaten van het bedrijf. Bedrijven kunnen beperken waar werknemers informatie naartoe sturen en tot welke websites ze toegang hebben.

Bedrijven die het gebruik van bedrijfsinformatie op persoonlijke apparaten toestaan, hebben nog steeds een manier nodig om ervoor te zorgen dat informatie veilig is. Dit kunnen ze doen door de persoonlijke apparaten van medewerkers te monitoren.

 

Bewaak interacties

Een andere belangrijke reden waarom bedrijven persoonlijke apparaten willen monitoren, is om interacties in de gaten te houden. Dit kunnen interacties zijn tussen verschillende werknemers of zelfs communicatie tussen werknemers en klanten.

Interacties met klanten zijn belangrijk om bij te houden in elk bedrijf. Bedrijven willen deze interacties monitoren, zodat medewerkers contact houden met klanten en een papieren spoor bijhouden bij klachten of fouten. Als een klant een probleem heeft met de interactie van een medewerker, is het belangrijk om een reservekopie te hebben.

Zelfs als werknemers niet rechtstreeks met klanten communiceren, willen bedrijven toch de interacties van werknemers in de gaten houden. Dit is om kopieën van werknemersinteracties te bewaren voor het geval er een meningsverschil is. Het is ook goed om bewijs te hebben als een medewerker op ongepaste wijze met een ander communiceert.

Als een bedrijf werknemers toegang geeft tot bedrijfscommunicatie op hun persoonlijke apparaten, kan het monitoren van die apparaten klanten en werknemers beschermen. In plaats van partij te kiezen bij een meningsverschil, stelt het volgen van die gesprekken het bedrijf in staat te begrijpen wat er is gebeurd en een weloverwogen beslissing te nemen.

 

Productiviteit op afstand

Als u persoonlijke apparaten gebruikt om op afstand te werken, kan uw werknemer dat apparaat controleren om ervoor te zorgen dat u productief blijft terwijl u niet op kantoor werkt. Bedrijven kunnen nu toetsenbordaanslagen, inactiviteit en andere belangrijke factoren bijhouden die beter kunnen bepalen hoeveel u thuis werkt.

De meeste bedrijven geven er de voorkeur aan om bedrijfsapparaten te gebruiken voor werken op afstand, omdat het hen meer controle geeft over wat werknemers op het apparaat zetten. Als het toestel van jou is, maar je bent toch van plan het voor je werk te gebruiken, kan je werkgever vragen om er software op te installeren die maximale controle mogelijk maakt.

 

Cyberbeveiliging

Hoewel uw persoonlijke apparaat van u kan zijn, kan het voor uw werkgever een probleem zijn als er bedrijfsinformatie op staat als er iets met uw apparaat gebeurt. Bedrijven willen misschien uw apparaat controleren om er zeker van te zijn dat u geen vertrouwelijke informatie verstuurt, maar wat gebeurt er als iemand uw apparaat steelt of erin hackt?

In het tijdperk van technologie moeten we consequent werken om onze informatie te beschermen. Bedrijven denken hetzelfde over hun informatie. Als iemand uw telefoon zou stelen, heeft hij mogelijk toegang tot bedrijfsinformatie die hij voor snode doeleinden kan gebruiken.

Dit is ook de reden waarom bedrijven van u kunnen eisen dat u een wachtwoord hebt om toegang te krijgen tot uw apparaat. Zelfs op persoonlijke apparaten is het gebruikelijk dat mensen op zijn minst toegang hebben tot hun zakelijke e-mail. Als iemand uw apparaat steelt, krijgt die persoon toegang tot uw zakelijke e-mail en alle informatie in die e-mails.

Bedrijven kunnen dus uw apparaat controleren om er zeker van te zijn dat u genoeg doet om de informatie te beschermen. Ze kunnen controleren of u uw werkwachtwoorden al dan niet op uw apparaat opslaat en andere dingen die later een beveiligingsrisico kunnen worden.

 

Tijddiefstal voorkomen

U hebt waarschijnlijk sporadisch gehoord over tijddiefstal tijdens werkvergaderingen, omdat werkgevers zich er altijd zorgen over hebben gemaakt. Sommigen richten zich misschien op productiviteit als het gaat om tijddiefstal, maar dat is niet de enige zorg van de bedrijven. Natuurlijk wil je baas dat je productief bent op het werk, maar er zijn andere manieren waarop werknemers tijd kunnen stelen dan dat ze niet erg productief zijn.

Ten eerste is er de ” buddy punch “. Dit verwijst naar het laten inklokken door een andere werknemer voordat je daar aankomt. Dit is een goede manier om berisping voor te laat komen te voorkomen, maar het is onnauwkeurig. Bedrijven kunnen dus uw apparaten monitoren, zodat dit niet gebeurt. Door uw locatie, apparaatactiviteit en de computer waarop u hebt ingeklokt te controleren, kunt u dit voorkomen.

Een ander type tijddiefstal dat bedrijven kunnen afschrikken met apparaatbewaking, is het nemen van langere pauzes. Dit is niet erg voor degenen die overdag geen pauzes hoeven bij te houden, maar veel mensen moeten zich aan een pauzeschema houden. Werknemers die langer werken dan de toegestane pauzetijden kunnen hun productiviteit aantasten en hun team te kort doen komen.

Bedrijven kunnen dus besluiten om de apparaten van werknemers te monitoren om te bevestigen dat werknemers voldoende pauzes nemen. Dit kan ten goede komen aan bedrijven en andere werknemers die het misschien moeilijk hebben zonder de hulp van mensen die in die tijd zouden moeten werken.

 

Gemakkelijker vertrek van werknemers

Een groot voordeel van bedrijven die de persoonlijke apparaten van werknemers monitoren, is dat het vertrek van werknemers gemakkelijker wordt. Zelfs werknemers die op goede voet vertrekken, zouden geen toegang meer moeten hebben tot bedrijfsinformatie. Bedrijven kunnen gemakkelijker controleren of de informatie waartoe de werknemer tijdens het dienstverband toegang had, bij vertrek geen risico loopt.

Als een bedrijf de persoonlijke apparaten van werknemers kan monitoren, kan het alle interne informatie van het apparaat wissen voordat de werknemer vertrekt. Werknemers die op goede voorwaarden vertrekken, vormen misschien niet zo’n groot beveiligingsrisico, maar degenen die op slechte voorwaarden vertrekken, kan het misschien niet schelen wat er met de vertrouwelijke informatie op hun apparaten gebeurt.

Hoeveel informatie kan een werkgever controleren op uw persoonlijke apparaat?

Hoewel werkgevers werkgerelateerde informatie op uw persoonlijke apparaat kunnen controleren, mogen ze niet alles controleren. De Amerikaanse wet op de privacy en bescherming van gegevens voorkomt dat werkgevers uw sms-berichten en andere informatie op uw persoonlijke apparaat kunnen controleren zonder uw toestemming of vooraf opgestelde beleidsregels.

Als uw werkgever uw gebruik van zakelijke apparaten wil controleren, heeft hij helemaal geen toestemming nodig. Dit wordt zelfs aangemoedigd door bedrijven in de hele VS om ervoor te zorgen dat werknemers deze middelen op de juiste manier gebruiken. Het monitoren van persoonlijke apparaten wordt echter iets moeilijker.

Als uw werkgever uw persoonlijke apparaten wil monitoren die niet werkgerelateerd zijn, heeft hij daarvoor uw toestemming nodig. Anders kunnen ze uw eigen persoonlijke apparaten die u niet gebruikt voor bedrijfscommunicatie niet in beslag nemen of controleren.

Uw eigen apparaat meenemen

Bedrijven kunnen een beleid hebben dat inhoudt dat u uw eigen apparaat meeneemt naar het werk. Dit komt vooral veel voor bij externe bedrijven die niet van werknemers verlangen dat ze naar het hoofdkantoor komen. In dit geval zouden ze willen dat u uw eigen computer, tablet of telefoon meeneemt naar het werk in plaats van er een te verstrekken.

Als uw bedrijf dit beleid heeft, kunnen ze alle apparaten die u voor uw werk gebruikt, controleren, ook al zijn het persoonlijke apparaten. Dergelijke bedrijven hebben vaak een bestaand beleid met betrekking tot het meebrengen van uw eigen materialen, zodat het bedrijf deze kan controleren.

Dit kan voor sommigen zorgwekkend zijn omdat het uw werkgever in staat stelt te controleren wat u in uw vrije tijd op uw apparaten doet. Omdat het bedrijf zijn software op uw apparaat zet, wordt het onderdeel van het bedrijfseigendom, waardoor ze het kunnen controleren. Hoewel ze waarschijnlijk niets geven om je persoonlijke sms’jes of apps die je downloadt, moet je oppassen dat je niet onprofessioneel handelt op die apparaten.

Het netwerk van het bedrijf gebruiken

Als u uw persoonlijke apparaten verbindt met de wifi van uw bedrijf , kunnen ze controleren wat u op uw telefoon doet. Het is vooral gebruikelijk dat bedrijven bepaalde websites blokkeren wanneer ze hun netwerk gebruiken, zelfs op uw eigen persoonlijke apparaat.

Hierdoor kan uw werkgever ervoor zorgen dat u op het werk geen gevaarlijke of ongepaste websites bezoekt. Het kan zijn dat u bepaalde websites helemaal niet kunt bezoeken, omdat het bedrijf ervoor kan kiezen om welke websites dan ook te blokkeren. Ze kunnen echter meer doen dan alleen onvriendelijke sites blokkeren.

Als je bedrijfswifi gebruikt , moet je op je werk kijken naar wat je zoekt. Hoewel ze kunnen bepalen welke websites u bezoekt, kunnen ze ook uw internetactiviteit zien. Dit is een andere manier voor bedrijven om uw persoonlijke apparaten te controleren, zelfs als u ze niet voor uw werk gebruikt.

Hoe u uw persoonlijke apparaten privé kunt houden

Als u er zeker van wilt zijn dat uw werkgever niet alles kan meekijken wat u doet op uw privétoestel, moet u dit gescheiden houden van uw werk. Dit betekent dat u alleen toegang tot uw werkinformatie op bedrijfsapparaten mag hebben.

Zelfs het hebben van alleen uw zakelijke e-mail op uw persoonlijke apparaat vormt een beveiligingsrisico voor bedrijven en zij kunnen ervoor kiezen om uw apparaat te controleren. Bedenk eens hoeveel vertrouwelijke informatie u elke dag intern over het bedrijf ziet of verstuurt. Die informatie is veel minder veilig wanneer u deze vanaf uw apparaat opent.

U moet uw eigen persoonlijke apparaten dus gescheiden houden van uw werk als u wilt voorkomen dat ze door uw werkgever worden gecontroleerd. Anders zullen ze er waarschijnlijk voor kiezen om ze te controleren.

 

Wees op de hoogte van het beleid

Omdat geen enkele wet bedrijven in de weg staat om uw apparaten te monitoren, moet u zich altijd bewust zijn van het bedrijfsbeleid rond monitoring. Dit maakt deel uit van het contract dat u tekent wanneer u wordt aangenomen, maar de informatie is meestal op veel plaatsen voor u beschikbaar.

Raadpleeg het personeelshandboek als u dat heeft, of u kunt ook contact opnemen met HR voor informatie. Lees de controleregels in de arbeidsovereenkomst goed door, zodat u geen enkele regel over het hoofd ziet.

 

Laat het werk op het werk

Een van de beste manieren om te bevestigen dat een bedrijf uw persoonlijke apparaten niet controleert, is door uw werk- en persoonlijke apparaten gescheiden te houden. Dit begint met het werk op het werk te laten. Door uw zakelijke e-mail van uw persoonlijke apparaat te houden, kunt u een betere balans tussen werk en privéleven krijgen, terwijl u uw apparaat privé houdt en volledig gescheiden houdt van uw werkgever.

Laat uw werkapparaten dus zoveel mogelijk achter als u niet aan het werk bent en controleer uw werk niet op uw persoonlijke apparaten. Door alles gescheiden te houden, kunt u uw eigen apparaten privé houden.

 

Verwacht monitoring

De beste manier om apparaatmonitoring door de werkgever te benaderen, is ervan uit te gaan dat ze elk apparaat monitoren dat op de een of andere manier met uw werk is verbonden. Als u apparaten heeft die door uw bedrijf zijn geleverd, zullen zij uw activiteit daarop volgen. Als u op elk apparaat toegang heeft tot beveiligde informatie over het bedrijf, verwacht dan dat zij deze zullen controleren om zichzelf te beschermen.

Voordat u uw persoonlijke apparaat aan het bedrijf verstrekt, moet u ervoor zorgen dat u duidelijk weet wat hun verwachtingen zijn. Dit is de beste manier om te garanderen dat u zich aan de regels houdt en geen risico loopt op tussenkomst van het bedrijf door toegang te krijgen tot bepaalde websites op uw persoonlijke apparaten.

Laatste gedachten

Werkgevers kunnen uw persoonlijke apparaten in de gaten houden als u via hen toegang heeft tot bedrijfsinformatie of toegang hebt tot het bedrijfsnetwerk wanneer u daar bent. Ze doen dit om verschillende redenen, maar ze willen er vooral voor zorgen dat hun informatie veilig is, zelfs op uw apparaat.

Zorg ervoor dat u met uw werkgever praat over hun beleid voor apparaatbewaking. Zorg er ook voor dat u voorzichtig bent met de websites die u bezoekt en berichten die u verzendt op gecontroleerde apparaten. Anders kunt u op het werk in de problemen komen.

Bronnen

Lidwoord.

Hoe internetactiviteit via wifi te bespioneren

Hoe internetactiviteit via wifi te bespioneren Of u nu de productiviteit op de werkplek wilt verbeteren of de online activiteiten van uw kind wilt controleren, er zijn genoeg redenen om iemands internetactiviteit te willen bespioneren. Tussen hoe technisch uitdagend en dubieus legaal het lijkt, kan het intimiderend zijn om het te …

Hoe u de activiteit van uw kind op de computer kunt volgen

Hoe u de activiteit van uw kind op de computer kunt volgen Het monitoren van de computeractiviteit van uw kind kan een goede manier zijn om ervoor te zorgen dat ze online veilig blijven. Het kan u ook helpen te zien welke websites ze bezoeken, welke apps ze gebruiken en zelfs …

De beste app om websites te monitoren die via uw wifi zijn bezocht

De beste app om websites te monitoren die via uw wifi zijn bezocht Het kan enige moeite kosten om erachter te komen welke app het beste werkt om bezochte websites op uw wifi te monitoren. Er zijn veel opties, maar ze zijn niet allemaal gelijk.OpenDNS is een van de beste apps …

Hoe werkt computerbewakingssoftware?

Hoe werkt computerbewakingssoftware? Als u de winst van uw organisatie wilt zien stijgen, kan computermonitoringtechnologie de oplossing zijn. Maar voordat u deze technologie toepast, is het het beste om te begrijpen hoe het werkt.Computerbewakingssoftware maakt snapshots van de activiteit van een gerichte gebruiker, zoals de websites die ze bezoeken, de bestanden …

Software voor schermbewaking: is het veilig om te gebruiken?

Software voor schermbewaking: is het veilig om te gebruiken? Computers zijn een integraal onderdeel van elk bedrijf. Hoewel computers de moderne samenleving ten goede komen, vormen deze gadgets enorme uitdagingen, zoals cybercriminaliteit, datalekken en verminderde productiviteit van werknemers in verschillende organisaties.Software voor schermbewaking is een veilige, onfeilbare en betrouwbare oplossing …

8 geweldige voorbeelden van werknemersmonitoring

8 geweldige voorbeelden van werknemersmonitoring Bedrijven kunnen niet hopen efficiënt te zijn als hun werknemers tijdens kantooruren niets doen of kletsen met vrienden. Werkgevers moeten dus maatregelen nemen om werknemers te controleren. Maar wat zijn enkele voorbeelden van monitoring van werknemers?Enkele geweldige voorbeelden van het monitoren van werknemers zijn onder …

Dit is de beste software voor het delen van verborgen schermen voor Windows

Dit is de beste software voor het delen van verborgen schermen voor Windows Volgens McKinsey is 87% van de werknemers blij om vanaf 2022 op afstand te werken. Hun werkgevers kunnen zich zorgen maken over hun productiviteit als er geen manier is om ze fysiek te controleren. Dat is waar …

Gebruikt scherm delen op een computer wifi?

Gebruikt scherm delen op een computer wifi? Scherm delen biedt een manier om in realtime te zien hoe gebruikers omgaan met hun apparaten. Aangezien deze technologie echter gegevens verzamelt en verzendt, kunt u zich afvragen of wifi nodig is om te werken.Scherm delen op een computer maakt gebruik van wifi …

Hoe u kunt zien op welke websites uw kind is geweest

Hoe u kunt zien op welke websites uw kind is geweest Het internet is nog nooit zo onveilig geweest voor kinderen als nu. Daarom moet u weten hoe u de online activiteiten van uw kind kunt volgen en kunt zien of ze veilige websites bezoeken. Maar wat zijn de beste …

Kun je de verwijderde internetgeschiedenis van een kind zien?

Kun je de verwijderde internetgeschiedenis van een kind zien? Het internet is gevaarlijk. Ouders moeten de online activiteiten van hun kinderen dus nauwlettend in de gaten houden, maar hoe kunt u dit doen als uw kind zijn zoekgeschiedenis verwijdert?U kunt de verwijderde internetgeschiedenis van uw kind bekijken door Google Mijn …

Moet u de sociale media van uw kind in de gaten houden?

Moet u de sociale media van uw kind in de gaten houden? Als ouder kan het moeilijk zijn om te beslissen hoeveel we onze kinderen moeten controleren. Van online gesprekken tot foto’s, sociale media hebben ons allemaal een diepgaande kijk gegeven in het leven van andere mensen. Maar het kan …

7 programma’s die worden gebruikt om werknemers te bespioneren

7 programma’s die worden gebruikt om werknemers te bespioneren Op afstand werken blijkt de productiviteit met 13% te verhogen , maar toch gebruikt ongeveer 80% van de grote werkgevers technologie om hun werknemers te monitoren. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de middelen van het bedrijf worden gebruikt om de doelstellingen …

9 Hoofddoelen van werknemersmonitoring

9 Hoofddoelen van werknemersmonitoring Volgens een onderzoek uit 2021 verklaarde 79% van de werknemers dat ze een vorm van tracking op de werkplek oké vinden. Wat kunt u als werkgever die geïnteresseerd is in het inzetten van monitoringsoftware voor uw bedrijf bereiken met deze tools? Wat kunt u monitoren en …

Is het legaal om de e-mails van uw werknemers te controleren?

Is het legaal om de e-mails van uw werknemers te controleren? Als u meerdere werknemers aanstuurt die op afstand werken via de computer, wilt u er misschien voor zorgen dat ze hun werktijd productief gebruiken. Dat betekent niet treuzelen op sociale media-websites of persoonlijke contacten e-mailen tijdens werkuren. Het is …

Hoe u het laptopscherm van uw kind kunt bekijken (eenvoudige handleiding)

Hoe u het laptopscherm van uw kind kunt bekijken (eenvoudige handleiding) Het internet biedt toegang tot informatie en entertainment die 20 jaar geleden niet mogelijk was. Er zijn echter gevaren verbonden aan het gebruik van internet, vooral voor een nietsvermoedend kind. Daarom moeten ouders de laptop van hun kind kunnen …

De voor- en nadelen van software voor het monitoren van werknemers

De voor- en nadelen van software voor het monitoren van werknemers Omdat werken op afstand tegenwoordig steeds gebruikelijker wordt, hebben veel bedrijven ook software voor het monitoren van werknemers gekocht om de productiviteit en teamwerk op afstand te verbeteren. Als u erover hebt nagedacht om dergelijke software voor uw bedrijf …

Mag een werkgever uw persoonlijke apparaten controleren?

Mag een werkgever uw persoonlijke apparaten controleren? Er zijn veel manieren waarop we communiceren en toegang krijgen tot informatie. Nu smartphones en andere persoonlijke apparaten in bedrijven groeien, rijst de vraag hoeveel uw werkgever kan controleren.Werkgevers kunnen uw persoonlijke apparaten monitoren als u ze voor uw werk gebruikt en gaan …

Hoe u de internetgeschiedenis van uw werknemer kunt controleren

Hoe u de internetgeschiedenis van uw werknemer kunt controleren Als werkgever wilt u misschien bijhouden wat uw werknemers online doen op hun zakelijke apparaten. Bezoeken ze websites die met hun werk te maken hebben, of gaan ze naar sites die hun productiviteit verminderen, zoals socialemediaplatforms? Of bevinden ze zich op …

4 beste apps om iemands internetactiviteit te volgen

4 beste apps om iemands internetactiviteit te volgen Nu internet een steeds belangrijker onderdeel van ons leven wordt, is toegang tot effectieve monitoringsoftware belangrijker dan ooit geworden. Of u nu de focus van uw werknemers wilt verbeteren of er gewoon voor wilt zorgen dat uw kinderen online veilig blijven, er …

Hoe u de internetzoekopdrachten van uw kind kunt volgen

Hoe u de internetzoekopdrachten van uw kind kunt volgen In de afgelopen jaren zijn computers en smartphones een onvermijdelijk aspect geworden van het opvoeden van kinderen. Helaas zijn deze apparaten voor ouders vaak het moeilijkst te controleren, aangezien kinderen vaak technisch onderlegd genoeg zijn om hun internetgeschiedenis te wissen.U kunt …

Hier is de beste computer-app om het gebruik van uw kind te controleren

Hier is de beste computer-app om het gebruik van uw kind te controleren Het lijdt geen twijfel dat er veel zorgen zijn over het online computergebruik van uw kind. Of het nu gaat om onveilige online activiteiten of de bijna onbeperkte keuze aan afleidingen die uw kind op internet kan …

Hoe te weten of er bewakingssoftware op uw computer staat

Hoe te weten of er bewakingssoftware op uw computer staat Computers zijn ongelooflijk handige apparaten. Ze geven je toegang tot een bijna ondoorgrondelijke hoeveelheid informatie en entertainment. Helaas kan het gebruik van een computer snel veranderen in een enge ervaring wanneer u vermoedt dat er bewakingssoftware op uw computer is …

Dit is wat softwarescholen gebruiken om computers te monitoren

Dit is wat softwarescholen gebruiken om computers te monitoren Met zoveel opties voor computerbewakingssoftware op de markt, kan het moeilijk zijn om te weten wat de beste toepassing is. De opties op de markt bieden een breed scala aan functies, waaronder klasbeheer, schermvergrendeling, bestandsbeheer, controlerevisie en scherm delen. Maar welke …

Wolfeye Remote Screen (NL)

WOLFEYE REMOTE SCREEN Bewaak alles wat er op de pc gebeurt. Tutorial Gratis download* $97 (licentie voor 12 maanden voor 1 pc)** *3-daagse proefversie. Zip-bestand wachtwoord: wolfeye**60 dagen geld-terug-garantie.Ondersteunt Windows 11, 10, 8, 7, Vista en XPGebruiksvoorwaarden:Gebruik van deze software op illegale wijze of voor illegale doeleinden is niet toegestaan …

Software voor het monitoren van werknemers

Beheers de productiviteit in uw bedrijf Software om op afstand het pc-scherm van uw medewerkers te monitoren. Tutorial Gratis download* $97 (licentie voor 12 maanden voor 1 pc)** *3-daagse proefversie. Zip-bestand wachtwoord: wolfeye**60 dagen geld-terug-garantieOndersteunt Windows 11, 10, 8, 7, Vista en XPGebruiksvoorwaarden:Gebruik van deze software op illegale wijze of …